سیاست های زیست محیطی مولتی ترکیه

مولتی استراتژی های رشد اقتصادی در مدیریت مراکز خرید را در چارچوب اصول توسعه پایدار به منظور حفاظت از محیط زیست اعمال می کند.

مولتی با استفاده از روش هایی که در زیر ذکر شده،بهره وری همگام با سازگاری با محیط زیست را اصل خود قرار داده است:

 • -شناسایی اثرات ایجاد شده در محیط زیست و استفاده ی بهینه از این اثرات ضمن رعایت وظایف زیست محیطی،جلوگیری از آلودگی و کاهش آن.
 • -خدمات ،محصولات و مراحل کار را باید به نحوی مدیریت کرد که مردم از آرامش،رفاه و امنیت خود در نمانند.
 • -رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی که توسط پروژه ی مولتی تعهد شده.
 • -اجرای برنامه های مدیریتی محیط زیستی به منظور رسیدن به اهداف زیست محیطی.
 • -استفاده از شاخص برای ارزیابی و کنترل فرایند بهبود عملکرد زیست محیطی.
 • -همکاری با تهیه کنندگان برای اطمینان از فرایند مراحل انجام پروژه های زیست محیطی.
 • -همکاری در سطح محلی و منطقه ای برای ایجاد آگاهی زیست محیطی.
 • -ایجاد انگیزه بین کارکنان برای اقدامات زیست محیطی خوب با استفاده از آموزش مداوم.
 • -اعلان این سیاست زیست محیطی.
فروردین 95 استانبول

سیاست های زیست محیطی مولتی ترکیه

:MMMT مدیریت متعهد میگردد که از سیاست های تعیین شده برای مدیریت مراکز خرید پیروی کرده و برای انجام این کار کلیه ی منابع لازم را تهیه نماید

تمام کارکنان متعهد به پیروی از قوانین مندرج در سیاست محیط زیست و سیستم مدیریت زیست محیطی برای دستیابی به اهداف زیر شده اند:

 • -به حداقل رساندن اثرات بیرونی در طی عملیات روزمره.
 • -به حداقل رساند مصرف آب ،انرژی و تولید زباله.
 • -پیروی از مقررات مرتبط به موارد زیست محیطی.
آذر 96 استانبول
GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
KULLANIM ŞARTLARI
SÖZLEŞME

استانبول فوروم بزرگترین مرکز خرید اروپا

Kocatepe Mahallesi, Paşa Caddesi 34045 Bayrampaşa / Istanbul
الهاتف: +90 (212) 443 13 50 / info@forumistanbul.com.tr

علاوه بر دسته ی مختلف و غنی فروشگاه ها،دارای بزرگترین آکواریوم کوسه در اروپا با اسم استانبول لایف سی ، و با تايید مقامات جهانی در با داشتن جوراسیک لند یکی از یکی از بهترین ها در عرصه ی جهانی بوده، فوروم استانبول در تیر 94 برای اولین بار در ترکیه مغازه ی لگو لند را در خود جای داده، فروم استانبول علاوه بر مرکز های تفریحی متعدد ، سینما های سینماکسیموم ، دنیای تفریح فان لاب،بولینگ آتلانتیس،مرکز تفریح تی اوکس،فضای مجازی تور هلیکوپتر فلای راید و مرکز تفریحی شنی در کل 10 مرکز تفریحی متفاوت را در اختیار بازدیدکنندگان میگذارد.